Design en construct project

Realisatie van een nieuwbouwproject voor Schotpoort logistic te Eerbeek.

* Ontwerp en uitvoering rioolstelsel. op een terrein ter grootte van 26.500m2
* Grondwerk t.b.v. nieuwbouw bedrijfshal. ca. 10.000 m2
* Ontwerp en aanleg bestrating. ca. 16.500 m2